SẢN PHẨM NỔI BẬT

Đu đủ

Đu đủ

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.242

CODE: 8936130002428

Đu đủ

Xem
Đu đủ

Đu đủ

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.242

CODE: 8936130002428

Đu đủ

Xem
Rau Muống

Rau Muống

MÃ SẢN PHẨM: VNC.RC.241

CODE: 8936130002411

Rau Muống

Xem
Rau Muống

Rau Muống

MÃ SẢN PHẨM: VNC.RC.241

CODE: 8936130002411

Rau Muống

Xem
Cà Rốt

Cà Rốt

MÃ SẢN PHẨM: VNC.RC.239

CODE: 8936130002398

Cà Rốt

Xem
Cà Rốt

Cà Rốt

MÃ SẢN PHẨM: VNC.RC.239

CODE: 8936130002398

Cà Rốt

Xem
Củ cải Trắng

Củ cải Trắng

MÃ SẢN PHẨM: VNC.RC.240

CODE: 8936130002404

Củ cải Trắng

Xem
Củ cải Trắng

Củ cải Trắng

MÃ SẢN PHẨM: VNC.RC.240

CODE: 8936130002404

Củ cải Trắng

Xem
Xoài Cát Hòa Lộc

Xoài Cát Hòa Lộc

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.238

CODE: 8936130002381

Xoài Cát Hòa Lộc

Xem
Xoài Cát Hòa Lộc

Xoài Cát Hòa Lộc

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.238

CODE: 8936130002381

Xoài Cát Hòa Lộc

Xem
Thanh Long

Thanh Long

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.237

CODE: 8936130002374

Thanh Long

Xem
Thanh Long

Thanh Long

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.237

CODE: 8936130002374

Thanh Long

Xem
M?ng C?u Xiêm

M?ng C?u Xiêm

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.236

CODE: 8936130002367

M?ng C?u Xiêm

Xem
M?ng C?u Xiêm

M?ng C?u Xiêm

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.236

CODE: 8936130002367

M?ng C?u Xiêm

Xem
Khóm Dứa

Khóm Dứa

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.235

CODE: 8936130002350

Khóm Dứa

Xem
Khóm Dứa

Khóm Dứa

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.235

CODE: 8936130002350

Khóm Dứa

Xem
Chanh Không Hạt

Chanh Không Hạt

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.234

CODE: 8936130002343

Chanh Không Hạt

Xem
Chanh Không Hạt

Chanh Không Hạt

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.234

CODE: 8936130002343

Chanh Không Hạt

Xem
Cam Xoàn

Cam Xoàn

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.233

CODE: 8936130002336

Cam Xoàn

Xem
Cam Xoàn

Cam Xoàn

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.233

CODE: 8936130002336

Cam Xoàn

Xem
Bưởi Năm Roi

Bưởi Năm Roi

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.232

CODE: 8936130002329

Bưởi Năm Roi

Xem
Bưởi Năm Roi

Bưởi Năm Roi

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.232

CODE: 8936130002329

Bưởi Năm Roi

Xem
BƯỞI DA XANH

BƯỞI DA XANH

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.231

CODE: 8936130002312

BƯỞI DA XANH

Xem
BƯỞI DA XANH

BƯỞI DA XANH

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.231

CODE: 8936130002312

BƯỞI DA XANH

Xem
Chôm chôm

Chôm chôm

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.230

CODE: 8936130002305

Chôm chôm

Xem
Chôm chôm

Chôm chôm

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.230

CODE: 8936130002305

Chôm chôm

Xem
Dưa Hấu dài (ruột đỏ)

Dưa Hấu dài (ruột đỏ)

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.003

CODE: 8936130000035

Dưa Hấu dài (ruột đỏ)

Xem
Dưa Hấu Mỹ

Dưa Hấu Mỹ

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.004

CODE: 8936130000042

Dưa Hấu Mỹ

Xem
Dưa Hấu không hạt (tròn)

Dưa Hấu không hạt (tròn)

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.005

CODE: 8936130000059

Dưa Hấu không hạt (tròn)

Xem
Dưa Hấu dài (ruột vàng)

Dưa Hấu dài (ruột vàng)

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.006

CODE: 8936130000066

Dưa Hấu dài (ruột vàng)

Xem
Dưa Kim cô nương

Dưa Kim cô nương

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.007

CODE: 8936130000073

Dưa Kim cô nương

Xem
Cam Sành

Cam Sành

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.008

CODE: 8936130000080

Cam Sành

Xem
Cam Sành (ép nước)

Cam Sành (ép nước)

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.009

CODE: 8936130000097

Cam Sành (ép nước)

Xem
Mít Thái

Mít Thái

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.010

CODE: 8936130000103

Mít Thái

Xem
Dưa Hấu dài (ruột đỏ)

Dưa Hấu dài (ruột đỏ)

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.003

CODE: 8936130000035

Dưa Hấu dài (ruột đỏ)

Xem
Dưa Hấu Mỹ

Dưa Hấu Mỹ

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.004

CODE: 8936130000042

Dưa Hấu Mỹ

Xem
Dưa Hấu không hạt (tròn)

Dưa Hấu không hạt (tròn)

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.005

CODE: 8936130000059

Dưa Hấu không hạt (tròn)

Xem
Dưa Hấu dài (ruột vàng)

Dưa Hấu dài (ruột vàng)

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.006

CODE: 8936130000066

Dưa Hấu dài (ruột vàng)

Xem
Dưa Kim cô nương

Dưa Kim cô nương

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.007

CODE: 8936130000073

Dưa Kim cô nương

Xem
Cam Sành

Cam Sành

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.008

CODE: 8936130000080

Cam Sành

Xem
Cam Sành (ép nước)

Cam Sành (ép nước)

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.009

CODE: 8936130000097

Cam Sành (ép nước)

Xem
Mít Thái

Mít Thái

MÃ SẢN PHẨM: VNC.TC.010

CODE: 8936130000103

Mít Thái

Xem